Centrul de plasament pt. copilul cu dizabilitati

Orice copil are dreptul la dezvoltare fizica si psihica armonioasa.curcubeu
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati are misiunea de a asigura accesul copiilor pe o perioada determinata la gazduire, ingrijire, abilitare/reabilitare, educatie si pregatire in vederea integrarii /reintegrarii familiare si a includerii sociale.

Beneficiari

Beneficiarii Centrului de plasamanent pentru copilul cu dizabilitati sunt copii cu varsta intre 0 – 18 ani.